[VFOSSA] Foss at ictu

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Thu May 10 08:53:15 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Phạm Ngọc Bắc" <ngocbac at gmail.com>
> To: "Tuan TRUONG" <tuanta at iwayvietnam.com>
> Cc: members at lists.vfossa.vn
> Sent: Wednesday, May 9, 2012 5:35:57 PM
> Subject: Foss at ictu

Hi Bắc,

> anh xem bố trí thơi gian trong khoảng tuần sau tổ chức buổi FOSS trên
> trường em được không. e dag lên kế hoạch để làm.

Great, cảm ơn đã có lời mời!
Xin được hân hạnh phục vụ liền :D

Anh sẽ sắp xếp thời gian rồi báo ngay cho Bắc. Tuy nhiên, chắc Tuần sau
chưa được vì 17/5 anh bay đi Malaysia tham dự FUDCon [1] đến 21 mới về.

[1] https://fedoraproject.org/wiki/FUDCon:KualaLumpur_2012

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list