[VFOSSA] Phổ cập tin học trên sóng của đài truyền hình VTC

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Thu May 10 13:46:53 ICT 2012


Sáng nay có họp báo về việc Công ty Intel Việt Nam và VTC đã ký kết
hợp tác triển khai sản xuất chương trình phổ cập tin học trên sóng
truyền hình, theo giáo trình Intel Easy Steps.
http://www.vietnamplus.vn/Home/Pho-cap-tin-hoc-tren-song-cua-dai-truyen-hinh-VTC/20125/139708.vnplus-- 
Nguyễn Hữu Thành
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 466389_466389.pdf
Type: application/pdf
Size: 467037 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/647213f7/attachment-0001.pdf 


More information about the Members mailing list