[VFOSSA] Foss at ictu

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Thu May 10 10:10:58 ICT 2012


Vào 09:15 Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Truong Anh. Tuan
<tuanta at iwayvietnam.com> đã viết:
>
>
> Sau "lần đầu tiên" mà anh Thành có tham gia đó thì bọn em lên TN mấy
> lần nữa rồi (một lần gần đây có cả anh Nghĩa); đồng thời community
> space ở iWay cũng vẫn đang phối hợp rất chặt chẽ với ICTU, hỗ trợ thúc
> đẩy phong trào, cộng đồng FOSS trên đó.
>
:-) Đúng là lạc hậu thật :-)
-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list