[VFOSSA] [MHST] Mục tiêu hay hiện trạng?

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:10:46 ICT 2012


Chúng ta thực sự hoảng loạn với ý nghĩ "chúng ta lạc hậu mất rồi".
Giống như một người bị ám ảnh rằng mình nghèo sẽ không có tâm lí tiết
kiệm và đầu tư, cộng hết các chi phí "nhỏ" lại thì được một khoản lớn
mà nếu có đầu tư sẽ giảm được khá nhiều. {-> ảnh người xếp hàng
"bận"/"không bận"} Khi chúng ta quá nhấn mạnh vào yếu kém, ta có xu
hướng nôn nóng "phải làm được ngay", sau đó vì mục tiêu không phù hợp
với năng lực, mọi thứ vỡ tung, kết quả là công việc chẳng đi đến đâu,
lãng phí nguồn lực. Tình trạng của MHST cũng tương tự: chúng ta cố gắng
kêu gọi tài trợ trước khi cuộc thi diễn ra, rồi tìm cách tiêu cho hết
số tiền (tất nhiên là không có tham nhũng gì ở đây cả). Vì không xây
dựng thương hiệu MHST đủ quyết liệt, tiền càng về sau càng khó
"kiếm" (mời tài trợ)


More information about the Members mailing list