[VFOSSA] [MHST] Các tiêu chí của cuộc thi MHST 2012 nên thế nào?

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:09:54 ICT 2012


Cuộc thi viết cho cậu bé CNTT Việt Nam, không phải một bác lão làng US.
Vậy một cuộc thi cho người học thì khác gì một cuộc thi cho người làm
việc? Đánh giá chất lượng ở trường lớp thì cái nào là phù hợp: vở sạch
chữ đẹp, viết luận (essay) hay trao giải Nobel? Theo tôi trong 1-2 năm
đầu chúng ta nên ưu tiên cao cho các yếu tố kĩ năng (vì có muốn người dự
thi viết được phần mềm có chất lượng ngay lúc này cũng khó). Chẳng hạn
để phần điểm kĩ năng tới 80% tổng số điểm. Các năm sau tuỳ tình hình mà
hạ xuống và nâng phần điểm của giải thuật - giải pháp, tính sáng tạo
lên.

Về các kĩ năng, mấy ngày tới tôi sẽ viết bài về tất cả các kĩ năng cần
có trong thang điểm, bao gồm: Convention nói chung
Quản lí phiên bản
Test driven development
Functional programming style
Tổ chức phối hợp với cộng đồng

Ngoài ra, khi đã có danh sách dự thi thì sẽ công bố luôn chuẩn
convention cho từng ngôn ngữ lập trình có người đăng kí sử dụng. 
Cần nhấn mạnh lại vào tính "thượng tôn pháp luật" ở đây. Khi một đứa trẻ
nhận được phần thưởng mà nó không xứng đáng có nghĩa là ta đang làm hư
nó.


More information about the Members mailing list