[VFOSSA] [MHST 2012] Về cuộc thi "Mùa hè sáng tạo" 2012: Mấy ý kiến kiến nghị

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:20:50 ICT 2012


Tóm tắt

Tóm lại qua hai mô hình kịch bản.

kịch bản 1: (kịch bản cũ) Nhận định: người học CNTT kém, không say mê. Hệ
thống giáo dục lạc hậu, tồi tệ

Giải pháp: cho người dự thi thi những cái "của thực tế", những bài toán
doanh nghiệp đang gặp phải

Diễn biến: người dự thi không đủ hứng thú và trình độ thực hiện.

Kết quả: giải được trao cho cách ngẫu hứng (kết quả của thang điểm ngẫu
hứng). Các nhà tài trợ quay lưng, người tham gia thi không có chất lượng.

Kịch bản 2: (kịch bản mới)

Nhận định: người học CNTT không được chỉ cho đâu là đúng, đâu là sai. Hệ
thống giáo dục lạc hậu, tồi tệ

Giải pháp: ưu tiên tiêu chí "bài bản" trong một (vài) năm đầu, sau đó nâng
dần lên về độ thực tế

Diễn biến: người dự thi không bị gò bó bởi các bài toán nhàm chán nên có
tinh thần làm việc cao. Tiêu chí của cuộc thi buộc người dự thi phải có
được các kĩ năng lập trình (dù không nhiều nhưng là điều kiện để trở thành
chuyên nghiệp)

Kết quả: có thể giải nhất bị để trống trong một hai năm nhưng thương hiệu
cuộc thi được đảm bảo. Về sau trở đi người thi lấy đó nhìn vào mà rèn mình
và có những sản phẩm tốt hơn nữa. (Xa hơn tí nữa,) các doanh nghiệp "có
CNTT" (không thuần CNTT) cùng tham gia tài trợ khi họ thấy cần thiết quảng
bá hình ảnh mình như một đơn vị có chiến lược nhân sự về CNTT.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/9347ca28/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list