[VFOSSA] Xin lỗi vì mail bị lặp

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Thu May 10 20:23:16 ICT 2012


Tôi được báo là một số mail bị lỗi lặp lại. Tôi sử dụng ClawsMail 3.8.0, có
lẽ đây là lỗi phần mềm. Thành thật xin lỗi các anh chị.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120510/c9fa559b/attachment.html 


More information about the Members mailing list