[VFOSSA] [MHST] Bài tổng hợp lại các ý kiến đóng góp cho Mùa hè sáng tạo 20XX

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Sat May 12 10:42:39 ICT 2012


Hi Thắng,

On 11/05/2012 19:51, Hoàng, Minh Thắng wrote:
> @Chú Quang, bài viết của cháu cần phải tiếp thu ý kiến và vote đã rồi
> mới cho lên chỗ "chính thống" wiki. Hơn nữa từ ngữ trong bài viết khá là
> "hằn học", không thể công bố rộng rãi mà không sửa lại ngôn từ.
Chúng ta là tổ chức NM nên rất tôn trọng tính dân chủ. Phê phán nặng lời
một chút không sao, miễn là qua sự phê phán người đọc thấy toát lên cái
tâm sáng và tinh thần xây dựng của người phê bình. Nếu bản thân Thắng
thấy bài của mình có chỗ hơi "hằn học" thì nên tự sửa rồi công bố, nếu
không thì phải sẵn sàng có thể sẽ bị mọi người "ném đá" một chút.

Ngoài ra, BTC MHST sẽ lắng nghe các ý kiến đóng góp của Thắng cũng như
của tất cả mọi người. Nếu ý kiến hay và khả thi áp dụng được ngay, nhất
định chúng tôi sẽ làm theo. Nhưng không phải chờ đợi "vote" ở đây vì
chúng ta là một tổ chức, không phải là một nhóm cộng đồng không có người
lãnh đạo và qui chế hoạt động. MHST có qui chế đàng hoàng, tôi là người
chịu trách nhiệm và là người ra quyết định cuối cùng sẽ làm gì và như
thế nào. Sau cuộc thi năm nay, nếu có nhiều điều cần rút kinh nghiệm,
BTC có thể tổ chức một Hội thảo tổng kết và khi đó mọi người có thể phát
biểu để cùng nhau rút kinh nghiệm cho sang năm và tiếp theo.

Thân ái,
QuangMore information about the Members mailing list