[VFOSSA] [MHST] Bài tổng hợp lại các ý kiến đóng góp cho Mùa hè sáng tạo 20XX

Hoàng, Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Fri May 11 19:51:37 ICT 2012


@anh TQThái lưu ý nhé, ý kiến của em không phải là "cũng muốn chuyên
nghiệp" ngay, mà là "từng bước, từ bài bản lên chuyên nghiệp"
@Chú Quang, bài viết của cháu cần phải tiếp thu ý kiến và vote đã rồi mới
cho lên chỗ "chính thống" wiki. Hơn nữa từ ngữ trong bài viết khá là "hằn
học", không thể công bố rộng rãi mà không sửa lại ngôn từ.
Để đọc bài viết đầy đủ, mọi người xem tạm ở đây
https://github.com/myguidingstar/mua-he-sang-tao-notes
rồi sau đó đóng góp ý kiến và thống nhất để đưa lên wiki

Bài viết hơi dài, dù tôi đã cố gắng ngắn gọn hết sức. Ở cuối trang có tóm
tắt nhanh cho mọi người dễ hình dung.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120511/eedcaf6a/attachment.html 


More information about the Members mailing list