[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Tue May 15 16:57:03 ICT 2012


Le 15/05/2012 16:35, Nguyễn Vũ Hưng a écrit :
>> - Lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất PMNM. -->  Đây là nội dung mà em đang cần anh giúp đỡ.
>
> Đây là phần anh Đạt muốn nhờ VFOSSA giúp.
>
>
Không phải Bộ 4T nhờ VFOSSA đi khảo sát mà cung cấp cho họ danh sách các 
doanh nghiệp cung cấp giải pháp FOSS để họ liên lạc và tiến hành khảo sát.

QuangMore information about the Members mailing list