[VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Tue May 15 22:55:57 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <vuhung16plus at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Tuesday, May 15, 2012 10:49:52 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012
> 
> Dự án này chỉ cần làm một web service (frontend) cho ovniconv là
> done.
> 
> http://extensions.openoffice.org/en/project/ovniconv

Hình như ovniconv đã ngừng phát triển và được forked ra thành
B2Uconverter [1] rồi??

[1] https://github.com/myguidingstar/B2Uconverter

Kind regards, 
Tuan More information about the Members mailing list