[VFOSSA] Foss at ictu

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Tue May 15 22:57:17 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Tuesday, May 15, 2012 9:58:48 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] Foss at ictu
> 
>> ý muốn của SV là: tập chung vào từng chủ để cụ thể, với các ví dụ và
>> minh chứng rõ ràng sau đó dẫn ra FOSS.
> Nếu biết SV "ngứa" chủ đề nào để các anh FOSSer "gãi" thì là hay
> nhất.
> Nhưng đôi khi không được như thế thì các anh FOSSer cần phải "giầu
> trí tưởng tượng", phán đoán giới trẻ cần gì. Với hi vọng khi thuyết
> trình thì SV mới phát hiện ra "ngứa" đúng chỗ các anh "gãi".

+1 với cách tiếp cận này của bác Thành. Bắc thấy thế nào?

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list