[VFOSSA] Foss at ictu

Phạm Ngọc Bắc ngocbac at gmail.com
Tue May 15 23:20:23 ICT 2012


vang. e cung đag do thám, để đưa ra kết luận, :d


Vào 22:57 Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com
> đã viết:

>
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> > To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> > Sent: Tuesday, May 15, 2012 9:58:48 AM
> > Subject: Re: [VFOSSA] Foss at ictu
> >
> >> ý muốn của SV là: tập chung vào từng chủ để cụ thể, với các ví dụ và
> >> minh chứng rõ ràng sau đó dẫn ra FOSS.
> > Nếu biết SV "ngứa" chủ đề nào để các anh FOSSer "gãi" thì là hay
> > nhất.
> > Nhưng đôi khi không được như thế thì các anh FOSSer cần phải "giầu
> > trí tưởng tượng", phán đoán giới trẻ cần gì. Với hi vọng khi thuyết
> > trình thì SV mới phát hiện ra "ngứa" đúng chỗ các anh "gãi".
>
> +1 với cách tiếp cận này của bác Thành. Bắc thấy thế nào?
>
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
Kind regards,
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120515/f50c0bc0/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list