[VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Tue May 15 23:07:39 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Vũ Hưng" <vuhung16plus at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Tuesday, May 15, 2012 11:00:33 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012
> 
> 2012/5/16 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>:
> >> http://extensions.openoffice.org/en/project/ovniconv
> >
> > Hình như ovniconv đã ngừng phát triển và được forked ra thành
> > B2Uconverter [1] rồi??
> >
> > [1] https://github.com/myguidingstar/B2Uconverter
> 
> Hai branch khác nhau, không phải fork bác ạ.

Cái OvniConv này có vẻ không được maintain tốt lắm nên nhiều issue
và không thấy được update, trong khi cái B2U (cũng có JC đồng tác
giả) được maintain tốt hơn; một số issue report cho myguidingstar
được fix rất nhanh.
=> myguidingstar chắc sẽ based trên cái B2Uconverter này.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list