[VFOSSA] Ý tưởng MHST 2012

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 16 00:00:19 ICT 2012


On 15/05/2012 23:21, Hoàng Minh Thắng wrote:
> Gửi các bác ý tưởng cho MHST
> https://github.com/myguidingstar/vietnamese-encoding-converter/wiki/Vietnamese-Encoding-Converter-(Web-Service)
OK. Cảm ơn Thắng. Sẽ công bố đêm nay danh sách ý tưởng (gần) final :-)

QuangMore information about the Members mailing list