[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Fri May 18 15:42:12 ICT 2012


Chào các bạn,

Theo đề nghị của Bộ 4T, tôi đã cung cấp cho họ danh sách các doanh
nghiệp giải pháp PMTDNM thành viên của VFOSSA như trong file đính kèm.
Đây là các doanh nghiệp tôi biết, chắc là còn chưa đầy đủ. Nếu các bạn
muốn thêm bớt doanh nghiệp nào, xin điền vào và gửi lại cho tôi, kể cả
doanh nghiệp không hoặc chưa là thành viên VFOSSA, nhưng muốn tham gia
vào điều tra khảo sát của Bộ 4T. Tham gia điều tra này, theo tôi sẽ chỉ
có lợi cho doanh nghiệp nếu muốn có chính sách thuận lợi cho việc kinh
doanh của mình trên nền FOSS.

Thân ái,
Quang

On 15/05/2012 15:18, Nguyen Hong Quang wrote:
> Chào các thành viên VFOSSA,
> 
> Tôi vừa nhận được đề nghị của Vụ CNTT, Bộ 4T, nhờ VFOSSA giúp đỡ Bộ tiến
> hành khảo sát trên qui mô toàn quốc về tình hình ứng dụng, phát triển
> PMTDNM tại các doanh nghiệp. Tôi forward toàn văn thư của anh Vũ Tiến
> Đạt, chuyên viên của Vụ CNTT, Bộ 4T, người được giao phụ trách công việc
> này để các bạn nắm được tinh thần, mục tiêu và kế hoạch của đợt điều tra
> này.
> 
> Tôi đánh giá đây là một động thái tích cực của Bộ 4T cho cộng đồng FOSS
> VN nói chung và các doanh nghiệp giải pháp PMNM nói riêng. Tôi kêu gọi
> các doanh nghiệp thành viên của VFOSSA tích cực hưởng ứng và hợp tác với
> Bộ 4T để cuộc điều tra đạt kết quả tốt, giúp cho Bộ có đánh giá chính
> xác và đầy đủ về tình hình ứng dụng và phát triển PMTDNM trong cộng đồng
> doanh nghiệp VN.
> 
> Các doanh nghiệp quan tâm đến cuộc điều tra hãy liên lạc trực tiếp với
> anh Đạt (Cc thư này) để lên kế hoạch làm việc. Các cá nhân và doanh
> nghiệp có ý kiến, bình luận xung quanh những nội dung trong thư dưới
> đây, xin hãy chia sẻ trên diễn đàn để mọi người cùng biết.
> 
> Thân ái,
> Quang
> 
> Le 15/05/2012 14:25, Vu Tien Dat a écrit :
>> K/g anh Quang,
>>  
>> Việc khảo sát PMNM lần này nhằm hướng tới một số mục tiêu sau:
>>  
>> 1. Lập được danh mục thống kê các sản phẩm, giải pháp về PMNM. Về việc
>> này, Vụ CNTT cũng mong muốn lập được danh sách này, vì trên thực thế
>> cũng chưa có thông tin thống kê chính xác, đầy đủ về các sản phẩm,
>> giải pháp trên thị trường.
>>  
>> 2. Hoạt động, thị trường, kế hoạch kinh doanh PMNM: Những khó khăn,
>> hướng phát triển sản phẩm...
>>  
>> 3. Tình hình ứng dụng, sử dụng PMNM, nhu cầu về các sản phẩm PMNM nói
>> chung trong các đơn vị, doanh nghiệp ứng dụng CNTT.
>>  
>> 3. Kết quả khảo sát này là căn cứ ban đầu để BTTTT cập nhật Thông tư
>> 41/2009/TT-BTTTT về Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng
>> được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước trong năm
>> nay, 2012.
>>  
>> *_Về kế hoạch khảo sát:_*
>> ** 
>> - BTTTT dự kiến sẽ gửi phiếu khảo sát đến các đối tượng: STTTT, Ngân
>> hàng, bảo hiểm..., doanh nghiệp có ứng dụng CNTT, DN hoạt động sản
>> xuất PMNM.
>> - Lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất
>> PMNM. *--> /Đây là nội dung mà em đang cần anh giúp đỡ./*
>> *//* 
>> Như đã trao đổi với anh qua điện thoại, về phía BTTTT dự kiến sẽ thành
>> lập một đoàn công tác đến các doanh nghiệp sản xuất PMNM. Anh gửi giúp
>> em thông tin liên hệ của các doanh nghiệp PMNM nhé. Trên cơ sở đó em
>> sẽ liên hệ để lên lịch công tác chi tiết.
>>  
>> Em cảm ơn anh.
>>  
>> --
>> Vũ Tiến Đạt,
>> Vụ CNTT, BTTTT
>> ĐT: 0912.43.6543 / 04.3943.7309
>>
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Cong ty FOSS.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 26665 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120518/27faf79b/attachment-0001.odt 


More information about the Members mailing list