[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Vu The Binh binh at netnam.vn
Sat May 19 00:25:41 ICT 2012


Hi a. Quang,

On 5/18/12 3:42 PM, Nguyen Hong Quang (home) wrote:
> Đây là các doanh nghiệp tôi biết, chắc là còn chưa đầy đủ. Nếu các bạn
> muốn thêm bớt doanh nghiệp nào, xin điền vào và gửi lại cho tôi, kể cả
> doanh nghiệp không hoặc chưa là thành viên VFOSSA, nhưng muốn tham gia
> vào điều tra khảo sát của Bộ 4T. Tham gia điều tra này, theo tôi sẽ chỉ
> có lợi cho doanh nghiệp nếu muốn có chính sách thuận lợi cho việc kinh
> doanh của mình trên nền FOSS.

Em cũng thấy số lượng DN tự nhận có kinh doanh dựa trên FOSS ở Việt Nam 
còn ít, nhưng với số lượng loanh quanh một tá thế này thì có vẻ "hẻo" 
quá. Cộng đồng DN FOSS mà VFOSSA biết (chứ không phải cộng đồng FOSS nói 
chung) có vẻ hơi thiếu và hơi "chưa mạnh" ;-)

Có thể còn nhiều DN làm về FOSS, dùng FOSS để kinh doanh nhưng VFOSSA 
chưa biết đến, hoặc họ chưa biết đến VFOSSA, đặc biệt là ở các tỉnh 
thành khác ngoài Hà Nội.

Cách đây vài năm, khi em làm FOSS-Bridge thì cũng thấy "lèo tèo", nhưng 
còn sôi động hơn, có vẻ nhiều DN quan tâm đến FOSS hơn thì phải. Anh xem 
qua danh sách các DN tại đây:

http://foss-bridge.org/VI_companies_list.html

Liếc qua thấy có khoảng trên dưới 40 DN đã đăng ký match-making với các 
DN châu Âu thời điểm 2007-2008. Chưa xem kỹ nhưng có lẽ kha khá đã không 
quan tâm đến FOSS nữa và một số đã hoàn thành sứ mệnh tồn tại trên thị 
trường.

Lâu lâu em cũng không liên lạc và nắm thông tin về các DN này nên chia 
sẻ để bác tham khảo, còn điền vào danh sách hay không thì em chịu :D

Theo em các công ty làm phần mềm chuyên nghiệp như CMC Soft, Tinh Vân, 
TMA ... có lẽ cũng nên đưa vào xem sao :D

Cheers, Bình.


More information about the Members mailing list