[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Vu The Binh binh at netnam.vn
Sat May 19 01:24:11 ICT 2012


Câu này của bác Nghĩa:

On 5/19/12 1:12 AM, Nghĩa Lê Trung wrote:
> Bây giờ mà vẫn còn các công ty FOSS thì cũng là tốt rồi, may mà chưa
> tuyệt chủng sau một thời gian dài được sống trong môi trường "tiêu diệt
> FOSS" của ...
> Vì thế, ít mới là đúng, nhiều mới là lạ và giả dối.

có vẻ đúng ;-)

Và hình như lượng DN FOSS của Châu Âu cũng có giảm đi, đặc biệt các công 
ty nhỏ.


 > Theo em các công ty làm phần mềm chuyên nghiệp như CMC Soft, Tinh Vân,
 > TMA ... có lẽ cũng nên đưa vào xem sao :D
 >
 > Nếu họ quả thực có làm với FOSS và đăng ký thì mới nên đưa vào.

Nếu "làm" hiểu theo từ của Mr. Đạt là "sản xuất PMNM" thì chắc số lượng 
chỉ loanh quanh trong một bàn tay :D

- Lập đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất
PMNM. *--> /Đây là nội dung mà em đang cần anh giúp đỡ./*
*//*


Cheers, Bình.


More information about the Members mailing list