[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Sat May 19 01:12:44 ICT 2012


2012/5/19 Vu The Binh <binh at netnam.vn>

> Hi a. Quang,
>
> On 5/18/12 3:42 PM, Nguyen Hong Quang (home) wrote:
> > Đây là các doanh nghiệp tôi biết, chắc là còn chưa đầy đủ. Nếu các bạn
> > muốn thêm bớt doanh nghiệp nào, xin điền vào và gửi lại cho tôi, kể cả
> > doanh nghiệp không hoặc chưa là thành viên VFOSSA, nhưng muốn tham gia
> > vào điều tra khảo sát của Bộ 4T. Tham gia điều tra này, theo tôi sẽ chỉ
> > có lợi cho doanh nghiệp nếu muốn có chính sách thuận lợi cho việc kinh
> > doanh của mình trên nền FOSS.
>
> Em cũng thấy số lượng DN tự nhận có kinh doanh dựa trên FOSS ở Việt Nam
> còn ít, nhưng với số lượng loanh quanh một tá thế này thì có vẻ "hẻo"
> quá. Cộng đồng DN FOSS mà VFOSSA biết (chứ không phải cộng đồng FOSS nói
> chung) có vẻ hơi thiếu và hơi "chưa mạnh" ;-)
>
> Có thể còn nhiều DN làm về FOSS, dùng FOSS để kinh doanh nhưng VFOSSA
> chưa biết đến, hoặc họ chưa biết đến VFOSSA, đặc biệt là ở các tỉnh
> thành khác ngoài Hà Nội.
>
> Cách đây vài năm, khi em làm FOSS-Bridge thì cũng thấy "lèo tèo", nhưng
> còn sôi động hơn, có vẻ nhiều DN quan tâm đến FOSS hơn thì phải. Anh xem
> qua danh sách các DN tại đây:
>
> http://foss-bridge.org/VI_companies_list.html
>
> Liếc qua thấy có khoảng trên dưới 40 DN đã đăng ký match-making với các
> DN châu Âu thời điểm 2007-2008. Chưa xem kỹ nhưng có lẽ kha khá đã không
> quan tâm đến FOSS nữa và một số đã hoàn thành sứ mệnh tồn tại trên thị
> trường.
>
> Lâu lâu em cũng không liên lạc và nắm thông tin về các DN này nên chia
> sẻ để bác tham khảo, còn điền vào danh sách hay không thì em chịu :D
>
Chắc chắn có những công ty làm với FOSS nhưng họ không biết VFOSSA là ai.

>
> Theo em các công ty làm phần mềm chuyên nghiệp như CMC Soft, Tinh Vân,
> TMA ... có lẽ cũng nên đưa vào xem sao :D
>
Nếu họ quả thực có làm với FOSS và đăng ký thì mới nên đưa vào.
Bây giờ mà vẫn còn các công ty FOSS thì cũng là tốt rồi, may mà chưa tuyệt
chủng sau một thời gian dài được sống trong môi trường "tiêu diệt FOSS" của
...
Vì thế, ít mới là đúng, nhiều mới là lạ và giả dối.
nghialt

>
> Cheers, Bình.
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120519/a7f8d54f/attachment.html 


More information about the Members mailing list