[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Vu The Binh binh at netnam.vn
Sat May 19 02:28:05 ICT 2012


Anh nói thì đương nhiên đúng rồi, nhưng theo em có thể chưa đủ:

On 5/19/12 1:31 AM, Nghĩa Lê Trung wrote:
> Muốn biết chính xác có đúng không, xin điều tra, số tiền được cấp cho
> FOSS và không FOSS là bao nhiêu? Tự các con số sẽ nói lên tất cả.
"cấp" tức là từ nhà nước. Nhưng FOSS companies nếu hy sinh trong vài năm 
qua cũng còn do cả thị trường ngoài nhà nước nữa, và cũng có thể, do 
chính họ nữa. FOSS companies nếu chỉ trông mong vào thị trường nhà nước 
những năm qua, thì hy sinh là chuyện dễ hiểu.

Cheers, Bình.


More information about the Members mailing list