[VFOSSA] Điều tra doanh nghiệp PMNM

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Sat May 19 08:22:32 ICT 2012


2012/5/19 Vu The Binh <binh at netnam.vn>

> Anh nói thì đương nhiên đúng rồi, nhưng theo em có thể chưa đủ:
>
>
> On 5/19/12 1:31 AM, Nghĩa Lê Trung wrote:
>
>> Muốn biết chính xác có đúng không, xin điều tra, số tiền được cấp cho
>> FOSS và không FOSS là bao nhiêu? Tự các con số sẽ nói lên tất cả.
>>
> "cấp" tức là từ nhà nước. Nhưng FOSS companies nếu hy sinh trong vài năm
> qua cũng còn do cả thị trường ngoài nhà nước nữa, và cũng có thể, do chính
> họ nữa. FOSS companies nếu chỉ trông mong vào thị trường nhà nước những năm
> qua, thì hy sinh là chuyện dễ hiểu.
>
Với Việt Nam, thực tế Nhà nước là một hộ tiêu dùng phần mềm lớn nhất và
không chỉ tiêu dùng cho mình, mà còn có tính dẫn dắt xã hội!!!
"Cấp" ở đây hoàn toàn có thể được hiểu là toàn xã hội. Một câu hỏi quan
trọng nữa, mà nếu tính ra tiền sẽ không biết sẽ là bao nhiêu. Vì sao hầu
như toàn bộ bộ máy tuyên truyền của cả xã hội lại tuyên truyền HẦU NHƯ chỉ
cho không FOSS? Có khảo sát nào nói được điều này trong các báo - đài trong
toàn quốc về điều này không?
nghialt

>
> Cheers, Bình.
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120519/c70051eb/attachment.html 


More information about the Members mailing list