[VFOSSA] [Asianux Vietnam] [Hoi thao AX Thang 5.2012] - Thu moi:

Luu Van Hau i3helpdesk at gmail.com
Thu May 24 09:36:50 ICT 2012


Dear Anh:

Thay vì tập trung vào công nghệ, em định hướng tập trung vào Khách hàng,
trong đó phân tích các lợi ích mà khách hàng có được khi quan tâm và sử
dụng các dịch vụ từ AX Team. Từng bước vượt qua các cuộc thảo luận đi vào
chi tiết kỹ thuật.

Trong phần câu chuyện khách hàng luôn xen lẫn AXD, AXS ứng dụng triển khai
thực tiễn theo tình thần người thật việc thật và khách hàng sẽ nhanh chóng
hiểu được lợi ích liên quan trực tiếp đến họ.

- e. Hậu


Vào 22:00 Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Tran Luong Son <
tran.luong.son at vietsoftware.com> đã viết:

>
> Không thấy nội dung AX đâu cả nhỉ?
>
> TLSon.
>
> ------------------------------
> *From: *"Van Hau Luu" <hau.lv at i3-vietnam.com>
> *To: *"members" <members at lists.vfossa.vn>
> *Cc: *"asianux-vietnam" <asianux-vietnam at googlegroups.com>
> *Sent: *Monday, May 21, 2012 7:44:20 PM
> *Subject: *[Asianux Vietnam] [Hoi thao AX Thang 5.2012] - Thu moi:
>
>
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gif]****
>
> May 21, 2012****
>
> Bạn không thấy nội dung? Xem trên web<http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May.htm>
> .****
>
>  ****
>
> ** **
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif]****
>
> ** **
>
> [image: Description: 'Quản lý Hài hòa và hiệu quả các Mối Quan hệ]<http://it360.ins.vn/>
> ****
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg]***
> *
>
> ** **
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif]****
>
> Hỗ trợ tại Việt Nam: +84 4 537 7880****
>
> *http://it360.ins.vn* <http://it360.ins.vn/>****
>
> ** **
>
> * ManageEngine với 3 lợi thế hàng đầu dành cho bộ phận IT.<http://it360.ins.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=96:manageengine-voi-3-loi-the-hang-dau-danh-cho-bo-phan-it&catid=55:tin-tuc&Itemid=123>
>
> * ServiceDesk Plus đã có phiên bản mới<http://it360.ins.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=80:servicedesk-plus-newsletter&catid=55:tin-tuc&Itemid=123>
> ****
>
> *Thư mời tham dự hội thảo*:
>
> Là người chủ doanh nghiệp, Anh/Chị đã quen với khái niệm *"Doanh nghiệp
> là duy nhất"* tuy nhiên để đạt được điều đó chúng ta phải đặt mục tiêu
> với quản trị cơ bản là luôn cần biết chúng ta đang ở đâu, làm gì, như thế
> nào, kết quả .....
>
> Buổi hội thảo đưa ra các khái niệm cơ bản và công cụ ứng dụng như bộ Khung
> tiếp cận nhằm quản trị một cách hài hòa và hiệu quả các mối quan hệ, từ
> những thông tin mang tính gợi mở tình huống.
>
> Ban tổ chức Mong được đón tiếp và đồng thời học hỏi từ các góc nhìn quản
> trị thực tiễn từ Anh / Chị tại hội thảo *"Quản lý hài hòa và hiệu quả các
> Mối Quan hệ"*, được tổ chức vào *9h00 thứ 6, ngày 25.05.2012* tại Prime
> Business Center, Tầng 10, 83B Lý Thường Kiệt - Hà Nội.
>
> Do số lượng có hạn, Anh chị vui lòng tải Thư mời và đăng ký qua email *
> minh.nlt at i3-vietnam.com* <minh.nlt at i3-vietnam.com> trước 24.05.2012 để
> chúng tôi tổ chức tiếp đón.****
>
> *Tải về thư mời* <http://ax.ins.vn/ThuMoiHoiThao/ThuMoiAX-052012.pdf>****
>
> ** **
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
> ** Hội thảo tháng 4: *Tiết kiệm chi phí bản quyền và chủ động công nghệ
> cùng cùng Asianux Server<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/72-tiet-kiem-chi-phi-ban-quyen-va-chu-dong-cong-nghe-cung-asianux-server>
>
> ** Hội thảo tháng 3: *Trải nghiệm mới với gói dịch vụ văn phòng - Asianux
> Desktop (AXD)<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/68-trai-nghiem-voi-goi-dich-vu-van-phong-axd>
>
> ** Hội thảo tháng 2: *Ứng dụng Asianux Server trong hệ thống CNTT Tổ chức
> và Doanh nghiệp<http://ax.ins.vn/index.php/ve-asianux/tin-tuc/37-hoi-thao-ung-dung-asianux-server-trong-he-thong-cntt>
> ****
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg]***
> *
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gif]****
>
> [image: Description:
> http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/52.jpg]****
>
>  --
> - Để gửi mail vào Nhóm, bạn gửi tới địa chỉ:
> asianux-vietnam at googlegroups.com
> - Để có thêm nhiều tùy chọn, bạn tới thăm địa chỉ
> http://groups.google.com/group/asianux-vietnam?hl=vi
>
>  --
> - Để gửi mail vào Nhóm, bạn gửi tới địa chỉ:
> asianux-vietnam at googlegroups.com
> - Để có thêm nhiều tùy chọn, bạn tới thăm địa chỉ
> http://groups.google.com/group/asianux-vietnam?hl=vi
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 133 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 132681 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0002.jpe 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0003.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 168 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0001.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 840 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120524/6c781964/attachment-0003.jpe 


More information about the Members mailing list