[VFOSSA] [Asianux Vietnam] [Hoi thao AX Thang 5.2012] - Thu moi:

Tran Luong Son tran.luong.son at vietsoftware.com
Mon May 21 22:00:41 ICT 2012


Không thấy nội dung AX đâu cả nhỉ? 

TLSon. 

----- Original Message -----

From: "Van Hau Luu" <hau.lv at i3-vietnam.com> 
To: "members" <members at lists.vfossa.vn> 
Cc: "asianux-vietnam" <asianux-vietnam at googlegroups.com> 
Sent: Monday, May 21, 2012 7:44:20 PM 
Subject: [Asianux Vietnam] [Hoi thao AX Thang 5.2012] - Thu moi: Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gifMay 21, 2012 	
Bạn không thấy nội dung? Xem trên web . 	


Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif

Description: 'Quản lý Hài hòa và hiệu quả các Mối Quan hệ

Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg

Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodtopeeeeee.gif

Hỗ trợ tại Việt Nam: +84 4 537 7880 	
http://it360.ins.vn 

* ManageEngine với 3 lợi thế hàng đầu dành cho bộ phận IT. 

* ServiceDesk Plus đã có phiên bản mới 	
Thư mời tham dự hội thảo : 

Là người chủ doanh nghiệp, Anh/Chị đã quen với khái niệm "Doanh nghiệp là duy nhất" tuy nhiên để đạt được điều đó chúng ta phải đặt mục tiêu với quản trị cơ bản là luôn cần biết chúng ta đang ở đâu, làm gì, như thế nào, kết quả ..... 

Buổi hội thảo đưa ra các khái niệm cơ bản và công cụ ứng dụng như bộ Khung tiếp cận nhằm quản trị một cách hài hòa và hiệu quả các mối quan hệ, từ những thông tin mang tính gợi mở tình huống. 

Ban tổ chức Mong được đón tiếp và đồng thời học hỏi từ các góc nhìn quản trị thực tiễn từ Anh / Chị tại hội thảo "Quản lý hài hòa và hiệu quả các Mối Quan hệ" , được tổ chức vào 9h00 thứ 6, ngày 25.05.2012 tại Prime Business Center, Tầng 10, 83B Lý Thường Kiệt - Hà Nội. 

Do số lượng có hạn, Anh chị vui lòng tải Thư mời và đăng ký qua email minh.nlt at i3-vietnam.com trước 24.05.2012 để chúng tôi tổ chức tiếp đón. 

Tải về thư mời 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Hội thảo tháng 4: Tiết kiệm chi phí bản quyền và chủ động công nghệ cùng cùng Asianux Server 
* Hội thảo tháng 3: Trải nghiệm mới với gói dịch vụ văn phòng - Asianux Desktop (AXD) 
* Hội thảo tháng 2: Ứng dụng Asianux Server trong hệ thống CNTT Tổ chức và Doanh nghiệp 

Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/glmodbottomeeeeee.jpg

Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/spacer50.gif

Description: http://it360.ins.vn/Newsletter/ManagerEngine_May/52.jpg

-- 
- Để gửi mail vào Nhóm, bạn gửi tới địa chỉ: asianux-vietnam at googlegroups.com 
- Để có thêm nhiều tùy chọn, bạn tới thăm địa chỉ http://groups.google.com/group/asianux-vietnam?hl=vi 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 168 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0001.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.gif
Type: image/gif
Size: 133 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0002.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 132681 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0002.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 840 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0003.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image005.gif
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120521/486e3220/attachment-0003.gif 


More information about the Members mailing list