[VFOSSA] Ve quyen tu do trong GPL (was: Re: [ict-vn] Phần mềm thương mại, phần mềm nội địa và phần mềm may đo)

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 30 11:44:19 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> To: ict-vn at coltech.vnu.vn
> Sent: Wednesday, May 30, 2012 10:36:23 AM
> Subject: Re: [ict-vn] Phần mềm thương mại, phần mềm nội địa và phần mềm may đo
> 
> - 1 cty, tổ chức thuê một cty hoặc một nhóm phát triển một PMTD GPL
> thành một sản phẩm mới và quyết định sử dụng nội bộ, không công bố.Để có
> phiên bản mới này, người ta có thể phải trả một món tiền lớn, như mua PM
> vậy.  Điều này nghe có vẻ vi phạm tự do, song việc công bố hay không các
> sửa đổi lại là 1 trong số 4 quyền tự do (quyền thứ 4), vì thế đây là
> việc làm hợp pháp. Chỉ khi các tác giả sửa đổi PM quyết định công bố
> (phân phối) phiên bản sửa đổi thì phiên bản này bắt buộc phải mang giấy
> phép GPL và mã nguồn sửa đổi cũng phải được công bố.

Hi bác Quang,

Theo em, trường hợp này là vi phạm GPL.

Tại thời điểm công ty hay nhóm phát triển được thuê kia sửa đổi phần mềm
có giấy phép GPL, chuyển cho công ty sử dụng kia chính là hành động phân
phối lại phiên bản sửa đổi; và phiên bản sửa đổi này quyết phải mang giấy
phép GPL!!! (mà đã là giấy phép GPL thì...)
Chỉ trường hợp công ty sử dụng tự sửa đổi internally mới đúng như những gì
bác mô tả ở trên.

Nếu không phải như vậy thì chắc chẳng ai vi phạm GPL cả :D; có chăng chỉ
là vi phạm GPL khi không công nhận 4 quyền tự do trong GPL dành cho chính
công ty thuê sửa kia (trong khi chắc chắn là phải công nhận quyền tự do
rộng khắp với tất cả cộng đồng)

Hy vọng dòng mạn đàm này sẽ giúp chính em sáng tỏ hơn về case cụ thể này.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list