[VFOSSA] Ve quyen tu do trong GPL

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 30 12:18:32 ICT 2012


Hi Tuấn và các bạn,

Le 30/05/2012 11:44, Truong Anh. Tuan a écrit :
>
> - 1 cty, tổ chức thuê một cty hoặc một nhóm phát triển một PMTD GPL
> thành một sản phẩm mới và quyết định sử dụng nội bộ, không công bố.Để có
> phiên bản mới này, người ta có thể phải trả một món tiền lớn, như mua PM
> vậy.  Điều này nghe có vẻ vi phạm tự do, song việc công bố hay không các
> sửa đổi lại là 1 trong số 4 quyền tự do (quyền thứ 4), vì thế đây là
> việc làm hợp pháp. Chỉ khi các tác giả sửa đổi PM quyết định công bố
> (phân phối) phiên bản sửa đổi thì phiên bản này bắt buộc phải mang giấy
> phép GPL và mã nguồn sửa đổi cũng phải được công bố.
> Hi bác Quang,
>
> Theo em, trường hợp này là vi phạm GPL.
>
> Tại thời điểm công ty hay nhóm phát triển được thuê kia sửa đổi phần mềm
> có giấy phép GPL, chuyển cho công ty sử dụng kia chính là hành động phân
> phối lại phiên bản sửa đổi; và phiên bản sửa đổi này quyết phải mang giấy
> phép GPL!!! (mà đã là giấy phép GPL thì...)
Sử dụng một PM GPL sửa đổi trong nội bộ một tổ chức thì không bị coi là 
phân phối (distribution). Tôi gửi cho mọi người một đoạn trong một cuốn 
sách trắng của Pháp giới thiệu về PMTDNM mà tôi đã dịch và đăng trên 
TH&ĐS 2-3 năm trước (trang 4, mục "Phân phối là gì").
> Chỉ trường hợp công ty sử dụng tự sửa đổi internally mới đúng như những gì
> bác mô tả ở trên.
Việc thuê Cty ngoài phát triển ý tưởng của mình hay dùng người trong Cty 
thì không có gì khác nhau Tuấn à.
>
> Nếu không phải như vậy thì chắc chẳng ai vi phạm GPL cả :D; có chăng chỉ
> là vi phạm GPL khi không công nhận 4 quyền tự do trong GPL dành cho chính
> công ty thuê sửa kia (trong khi chắc chắn là phải công nhận quyền tự do
> rộng khắp với tất cả cộng đồng)
>
Sao lại không ai vi phạm? Nếu trước tòa bị hội đồng xét xử kết luận vi 
phạm giấy phép thì phải bị xử lí theo pháp luật chứ. Còn dư luận như anh 
em chúng ta thì chỉ có thể lên án, đả đảo mồm trên diễn đàn được thôi, 
cùng lắm là "không thèm chơi với nó nữa". Tranh luận cũng chỉ để xem ai 
có lý hơn, cũng phải vin vào tài liệu nọ kia, nếu đồng tình, thuận tai 
thì nghe, thì theo. Bản thân những cái chúng ta đang tin và vin vào ấy 
có phải chân lý không thì cũng có thể sẽ thay đổi theo thời gian và nhận 
thức.

Thân ái,
Quang

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Ban quyen giay phep PMNM.pdf
Type: application/pdf
Size: 182030 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120530/48d74bc3/attachment-0001.pdf 


More information about the Members mailing list