[VFOSSA] Can than voi license cua Liferay

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Fri Mar 15 23:50:28 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "tran luong. son" <tran.luong.son at vietsoftware.com>
> To: "VFOSSA Board of Management" <board at lists.vfossa.vn>
> Sent: Friday, March 15, 2013 10:01:19 PM
> Subject: Re: [VFOSSA Board] VFOSSA có 2 doanh nghiệp có phần mềm nguồn mở dùng chung
> 
> Số PMNM trên đóng của VSI vẫn là tuyệt đa số trong gói thương mại của cty.
> VietSoftware International còn làm rất nhiều, quá tải các dự án outsourcing
> cho khách hàng Mỹ, Australia trên PMNM Liferay để rồi họ đóng lại cho các
> mục tiêu thương mại. Đây là ví dụ thực tiễn tôi đưa ra để thấy rằng thế giới
> PM là một dải dài đi từ PMNM như một số anh em quan niệm phải có mới là
> thành viên đầy đủ của VFOSSA, đến PM đóng nhưng tuân thủ nguyên tắc nền tảng
> mở (lấy xuất phát từ PMNM là một cách), và giới hạn chỉ là thế giới của MS
> mà trong đó, tất cả các cấu thành đều là đóng, không liên hệ với thế giới
> bên ngoài.

Hi anh Sơn,

Em thấy ý này "hot" nên xin rẽ nhánh ra comment riêng.

Em chưa làm trên nền tảng Liferay bao giờ, nhưng google nhanh thấy giấy phép
của Liferay từ verion 6 đã đổi thành LGPL sau nhiều năm phát hành dưới giấy
phép MIT. Vì vậy anh nên cẩn trọng khi dùng Liferay triển khai các dự án của
VSI.
LGPL cho phép nếu anh để nguyên xi phần mềm (Liferay), không chỉnh sửa gì thì
có thể mixed vào 1 PM closed source thoải mái. Nhưng nếu anh chỉ sửa 1 dòng
bất kỳ (em nghĩ trường hợp này dễ xảy ra hơn) thì anh buộc phải phát hành toàn
bộ dưới giấy phép LGPL (hoặc GPL)

Dĩ nhiên, em vẫn hi vọng ngày càng nhiều công ty làm PMNM cũng như ngày càng
có nhiều PMNM thật ra lò ở Việt Nam.

[1] http://www.liferay.com/web/bryan.cheung/blog/-/blogs/liferay-adopting-the-lgpl-license

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list