[VFOSSA] Fwd: Xin ý kiến góp ý về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại cuộc họp xem xét và khuyến cáo sử dụng các SP PMNM theo QĐ 112/QĐ-TTg

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Fri Mar 15 23:01:23 ICT 2013


Chào các bạn,

Bạn Thế Hùng đã đưa tin nhưng lại thiếu mất gốc. Để hiểu rõ hơn về cuộc
họp này và câu chuyện Bộ 4T xây dựng 7 PMNM dùng chung, mời các bạn xem
tin tại
http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Xay-dung-7-phan-mem-dung-chung-nguon-mo-cho-dia-phuong/108444/index.ict

Trong số 7 PMNM mà Bộ 4T dự tính sẽ khuyến cáo sử dụng này có 2 sản phẩm
được phát triển bởi 2 DN thành viên của VFOSSA (VietSoftware và iNet
Solutions).

Thân ái,
Quang

On 15/03/2013 18:35, Nguyen The Hung wrote:
> 
> 
> ---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
> Từ: *Vu Tien Dat* <vt_dat at mic.gov.vn <mailto:vt_dat at mic.gov.vn>>
> Ngày: 15:06 Ngày 15 tháng 3 năm 2013
> Chủ đề: Xin ý kiến góp ý về Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn
> Minh Hồng tại cuộc họp xem xét và khuyến cáo sử dụng các SP PMNM theo QĐ
> 112/QĐ-TTg
> 
> __
> Kính gửi: Các anh chị tham dự cuộc họp ngày 07/3/1013 về việc xemxét và
> khuyến cáo sử dụng các sản phẩm phần mềm nguồn mở trên máy chủ được xây
> dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
>  
> Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng tại buổi
> họp, Vụ CNTT đã dự thảo Thông báo kết luận buổi họp /(dự thảo trình kèm)./
>  
> Kính đề nghị các anh chị cho ý kiến góp ý (*/qua email, trong ngày
> thứ 2, ngày 18/3/2013/*) về nội dung Thông báo kết luận này để Vụ CNTT
> trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
>  
> Trân trọng cảm ơn các anh chị,
>  
> --
> Vũ Tiến Đạt
> Vụ CNTT - BTTTT
> ĐT: 0912.43.6543
>  
> 
> 
> 
> -- 
> 
> Trân trọng,
> 
> Nguyễn Thế Hùng
> http://vinades.vn
> 
> 
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
> More information about the Members mailing list