[VFOSSA] Can than voi license cua Liferay

tran luong. son tran.luong.son at vietsoftware.com
Sat Mar 16 16:05:43 ICT 2013


Cảm ơn Tuấn, Hưng. 

Đây chính là những advice mà các cty làm PM trên PMNM cần. 

Khi các bản PMNM của Bộ đợt này được đưa ra, hy vọng các chuyên gia sẽ xác định các lỗi mà chúng mắc phải, khuyến nghị cho các nhà cung cấp và cho Bộ để điều chỉnh cho phù hợp. Có lẽ việc này sẽ rất mất nhiều công sức, thời gian.

TLSon.

----- Original Message -----
From: "Nguyễn Vũ Hưng" <vuhung16plus at gmail.com>
To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
Sent: Saturday, March 16, 2013 12:35:22 AM
Subject: Re: [VFOSSA] Can than voi license cua Liferay


Hi anh S ơn et al, 


Vào 23:29 Ngày 15 tháng 3 năm 2013, tran luong. son < tran.luong.son at vietsoftware.com > đã viết: Anh rất quan tâm đến ý này: Nhưng nếu anh chỉ sửa 1 dòng 

bất kỳ (em nghĩ trường hợp này dễ xảy ra hơn) thì anh buộc phải phát hành toàn 
bộ dưới giấy phép LGPL (hoặc GPL). 
Có cách tránh khi mix LGPLed code với code mình viết ra. 
Về cơ bản tách riêng chúng ra: 
- Code của anh ở chỗ anh 
- Code của tôi ở chỗ tôi 

Làm ở dạng module là một kiểu. 

Nếu nhìn được code em có thể "tán" chuẩn hơn :D -- 
Best Regards, 
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) 
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung , MSN: vuhung16. 
vuhung's facebook Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt 

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join. 
_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/


More information about the Members mailing list