[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

tran luong. son tran.luong.son at vietsoftware.com
Sun Mar 17 00:33:22 ICT 2013


Cảm ơn Chủ tịch đã có action sớm.

Tôi tin cuộc thẩm định này sẽ là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối các khối của cộng đồng PMNM, trong đó có Bộ. Là một cty thuộc bên cung cấp lại là thành viên VFOSSA, tôi cam kết cty sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổ thẩm định thực hiện đánh giá và tuân theo các chỉ dẫn, yêu cầu thích hợp. Trong số các PM được chọn, Tổ thẩm định có thể tập trung hơn vào PM Cổng để làm example. PM của iNet (giờ này chắc Hiền đã hết dỗi) cung nên được đưa vào diện "quan tâm đặc biệt" như thế :-)

Thông tin thêm để Chủ tịch xử lý: Tôi biết Viện CNPM và NDS của anh Hoàng Lê Minh có lập một TT kiểm thử PMNM gì đó, sắp vận hành. Có lẽ việc thẩm định nên có sự tham gia đóng góp của TT này, chi phí là từ ngân sách NN, để việc đánh giá không phải thực hiện bởi các chuyên gia mà không có chút thù lao nào (hãy lưu ý về "opportunity cost" của họ, chẳng hạn, $50-100/ngày).

Cheers,

TLSon.

----- Original Message -----
From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
Sent: Sunday, March 17, 2013 12:27:14 AM
Subject: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Chào các bạn,

Tiếp theo những trao đổi trên diễn đàn và trong BCH về các PM mà Bộ 4T
đã quyết định sẽ công bố như một PMNM và thử nghiệm sử dụng; theo tinh
thần kết luận của Thứ trưởng NM Hồng về trách nhiệm của VFOSSA trong
việc thẩm định chất lượng các PM này, đặc biệt việc tuân thủ các tiêu
chí PMNM, tôi quyết định thành lập một tổ thẩm định các PM này của
VFOSSA và xin đề cử PCT Trương Anh Tuấn làm tổ trưởng.

Công việc thẩm định các PM này trong phạm vi trách nhiệm của VFOSSA gồm
các nội dung chính sau:
1. Tuân thủ các tiêu chí PMNM như trong định nghĩa của OSI và giấy phép
công bố cùng với PM. Tư vấn, khuyến nghị cho các tác giả và Bộ 4t về
những việc cần làm để đảm bảo PM là NM.
2. Sử dụng khuôn dạng dữ liệu chuẩn.

Việc tham gia tổ công tác là tự nguyện và không đòi hỏi thù lao. Vì thế
nếu bạn nào thấy có khả năng chuyên môn và thời gian thì xin đăng ký với
tổ trưởng Tuấn. Đây là một công việc quan trọng, có ảnh hưởng đến uy tín
của VFOSSA, cần sự đóng góp của các bạn. Tôi mong nhận được sự hưởng ứng
tích cực của cộng đồng.

Sau khi tổ công tác được thành lập, chúng ta sẽ tiến hành thẩm định thử
một PM để rút kinh nghiệm. Tổ trưởng Tuấn có trách nhiệm trao đổi về
phương pháp với các thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể.

Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn.

Quang
_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/


More information about the Members mailing list