[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Sun Mar 17 23:09:25 ICT 2013


Hi anh Sơn,
On 17/03/2013 00:33, tran luong. son wrote:

> 
> Tôi tin cuộc thẩm định này sẽ là hoạt động có ý nghĩa trong việc kết nối các khối của cộng đồng PMNM, trong đó có Bộ. Là một cty thuộc bên cung cấp lại là thành viên VFOSSA, tôi cam kết cty sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổ thẩm định thực hiện đánh giá và tuân theo các chỉ dẫn, yêu cầu thích hợp. Trong số các PM được chọn, Tổ thẩm định có thể tập trung hơn vào PM Cổng để làm example. PM của iNet (giờ này chắc Hiền đã hết dỗi) cung nên được đưa vào diện "quan tâm đặc biệt" như thế :-)
> 
Cảm ơn thiện chí của anh và VSI. Hiện tại theo tôi được biết thì Cty Tâm
Việt, 1 trong những Cty có PM trong số 7 PM đã ngỏ ý sẵn sàng hợp tác
với VFOSSA để làm cho PM của họ thành PMNM theo đúng các tiêu chí của
phong trào PMNM. Tất nhiên PM của iNet cũng thuộc diện ưu tiên đánh giá
dịp này rồi.
> Thông tin thêm để Chủ tịch xử lý: Tôi biết Viện CNPM và NDS của anh Hoàng Lê Minh có lập một TT kiểm thử PMNM gì đó, sắp vận hành. Có lẽ việc thẩm định nên có sự tham gia đóng góp của TT này, chi phí là từ ngân sách NN, để việc đánh giá không phải thực hiện bởi các chuyên gia mà không có chút thù lao nào (hãy lưu ý về "opportunity cost" của họ, chẳng hạn, $50-100/ngày).
> 
Trong kết luận của anh Hồng cũng đã nói rõ điều này. Anh Trần Minh là
thành viên của VFOSSA nên về nguyên tắc đã được thông báo về động thái
của VFOSSA. Chúng ta sẽ chờ phản ứng và sự phối hợp từ phía NISCI. Tuy
nhiên chúng ta sẽ không thụ động ngồi chờ. Chúng ta bắt đầu với các PM
của các thành viên và những người tình nguyện. Đây là việc chúng ta nói
nhiều, song đây là lần đầu chúng ta thử làm một cách nghiêm túc. Tôi sẽ
theo dõi sát sao công việc của tổ công tác của chúng ta.

Thân,
Quang
More information about the Members mailing list