[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

thaitq thaitq at gmail.com
Sun Mar 17 13:13:48 ICT 2013


Thái tham gia ban hậu cần của tổ thẩm định.

Hiện tại Thái có thể đóng góp:

- Cafe cho tổ làm việc
- Máy chủ để test
- Chỗ làm việc và họp hành cho tổ
- Đường truyền internet tốc độ cao
- Lunch khi tổ làm việc over noon.

Kính thư!


Sent from Samsung Galaxy Note

-------- Original message --------
From: Nguyen The Hung <thehung at vinades.vn> 
Date: 17/03/2013  12:12  (GMT+07:00) 
To: VFOSSA Members <members at lists.vfossa.vn> 
Subject: Re: [VFOSSA]	Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA 
 

Vào 11:13 Ngày 17 tháng 3 năm 2013, Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com> đã viết:


Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA gồm:
- Mr. Lê Trung Nghĩa
- Nguyễn Thế Hùng
- Nguyễn Hà Dương
- Hoàng Minh Thắng
- Võ Thái Lâm
Đề nghị các anh confirm sớm.

+1. Em đồng ý!


-- 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130317/3cdf365a/attachment.html 


More information about the Members mailing list