[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Thu Mar 28 10:09:45 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "Trung Nguyen The" <trung at dtt.vn>
> To: "Giang Duong" <giang at dtt.vn>, "Nguyen Tien" <tien.nguyen at dtt.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Thursday, March 28, 2013 9:16:23 AM
> Subject: Re: [VFOSSA]	Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> Đề nghị các anh có trách nhiệm xác nhận việc anh Tiến tham dự tổ thẩm định.

Cộng đồng FOSS bắt đầu bằng sự tự nguyện nên nếu chưa nhận được thư mong
muốn tham gia một cách tự nguyện từ anh Tiến thì chưa thể làm được gì.

Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta phải bàn đến một điều đơn giản, cơ
bản nhất như thế này trong hoạt động của VFOSSA nói riêng và cộng đồng FOSS
nói chung.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list