[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Sun Mar 17 13:22:38 ICT 2013


Em confirm xin tham gia tổ công tác đồng chí Tuấn nhé.

There is no excuse for being brief on Android.
On Mar 17, 2013 11:23 AM, "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com> wrote:

>
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> > To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> > Sent: Sunday, March 17, 2013 12:27:14 AM
> > Subject: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> >
> > Tiếp theo những trao đổi trên diễn đàn và trong BCH về các PM mà Bộ 4T
> > đã quyết định sẽ công bố như một PMNM và thử nghiệm sử dụng; theo tinh
> > thần kết luận của Thứ trưởng NM Hồng về trách nhiệm của VFOSSA trong
> > việc thẩm định chất lượng các PM này, đặc biệt việc tuân thủ các tiêu
> > chí PMNM, tôi quyết định thành lập một tổ thẩm định các PM này của
> > VFOSSA và xin đề cử PCT Trương Anh Tuấn làm tổ trưởng.
> >
> > Công việc thẩm định các PM này trong phạm vi trách nhiệm của VFOSSA gồm
> > các nội dung chính sau:
> > 1. Tuân thủ các tiêu chí PMNM như trong định nghĩa của OSI và giấy phép
> > công bố cùng với PM. Tư vấn, khuyến nghị cho các tác giả và Bộ 4t về
> > những việc cần làm để đảm bảo PM là NM.
> > 2. Sử dụng khuôn dạng dữ liệu chuẩn.
> >
> > Việc tham gia tổ công tác là tự nguyện và không đòi hỏi thù lao. Vì thế
> > nếu bạn nào thấy có khả năng chuyên môn và thời gian thì xin đăng ký với
> > tổ trưởng Tuấn. Đây là một công việc quan trọng, có ảnh hưởng đến uy tín
> > của VFOSSA, cần sự đóng góp của các bạn. Tôi mong nhận được sự hưởng ứng
> > tích cực của cộng đồng.
> >
> > Sau khi tổ công tác được thành lập, chúng ta sẽ tiến hành thẩm định thử
> > một PM để rút kinh nghiệm. Tổ trưởng Tuấn có trách nhiệm trao đổi về
> > phương pháp với các thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể.
>
> Cảm ơn thông tin kick-off của anh Quang và cảm ơn sự tin tưởng của anh và
> VFOSSA dành cho em.
>
> Vậy là Tổ công tác "xem xét và khuyến cáo sử dụng các sản phẩm phần mềm
> nguồn mở trên máy chủ được xây dựng theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày
> 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ" (sau đây gọi tắt là "Tổ công tác") sẽ
> chính thức đi vào hoạt động kể từ hôm nay.
>
> Những công việc đầu tiên cần thiết để Tổ công tác đi vào hoạt động:
>
> Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA gồm:
> - Mr. Lê Trung Nghĩa
> - Nguyễn Thế Hùng
> - Nguyễn Hà Dương
> - Hoàng Minh Thắng
> - Võ Thái Lâm
> Đề nghị các anh confirm sớm.
>
> Với đề xuất tham gia của anh Nguyễn Vũ Hưng: đồng ý.
> Mọi người vui lòng liên lạc sớm nếu có nguyện vọng tham gia Tổ.
>
> Về qui trình làm việc, tôi sẽ có đề xuất sau khi ổn định nhân sự của Tổ
> công tác.
>
> Hy vọng nhận được sự hợp tác tích cực của mọi người.
>
> Tất cả vì sự phát triển của phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam.
>
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130317/865c8d3e/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list