[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Sun Mar 17 12:12:58 ICT 2013


Vào 11:13 Ngày 17 tháng 3 năm 2013, Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com
> đã viết:

>
>
> Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA gồm:
> - Mr. Lê Trung Nghĩa
> - Nguyễn Thế Hùng
> - Nguyễn Hà Dương
> - Hoàng Minh Thắng
> - Võ Thái Lâm
> Đề nghị các anh confirm sớm.


+1. Em đồng ý!


-- 

Trân trọng,

Nguyễn Thế Hùng
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130317/957a31c8/attachment.html 


More information about the Members mailing list