[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyễn Hà Dương cmpitg at gmail.com
Sun Mar 17 22:24:26 ICT 2013


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Chào các anh,

El 03/17/2013 11:13 AM, Truong Anh. Tuan escribió:
> 
[snip]
> 
> Những công việc đầu tiên cần thiết để Tổ công tác đi vào hoạt
> động:
> 
> Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA
> gồm: - Mr. Lê Trung Nghĩa - Nguyễn Thế Hùng - Nguyễn Hà Dương -
> Hoàng Minh Thắng - Võ Thái Lâm Đề nghị các anh confirm sớm.
> 

+1

Vâng, em xin phép confirm.

Best regards,
Dương
- -- 
Duong Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://reference-error.org
Public Key: http://reference-error.org/public.key.txt
"Life is a hack"

- -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ E@
W++>+++ N+ o+ K w--- O- M@ V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
- -----END GEEK CODE BLOCK-----
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJRReAgAAoJEIpp9nyHFJiiLkcP/RIjwoRynBnEz77KJwhhLV8i
/+lDTcNoZpqAZ9xBSvM5T0ppqsGMMYxm+fvgpAfinHGtOuuOITWUOb6ZVdY4fI6J
EzEDt8Tav/CbrQR2GEsIRHb0xrswV4nsuapufT7SNst8QOwQZmZ/HIa9FfnIcdfW
4Yzpo9SwZgJU4hv6trqgt1kIWaDL2SHH4CIwd56VP5ayH946r8Y7hgfzs41JdNFe
3Q0LBHWpz17p2ZGtVWfxY/c87WnMFPm+CUSfFRCx2gWH9XOl5mhy89yel4uFZVfF
LOxxSfPasWsMecSbwz9n7AI4jIdqM5usRo7nuWwL6PQ9Mf14XGvDRDpJfVAcqWuf
3m7RWnhIPfhWjR3So5HLHbrS/VyR5R9yJ79sFYjJMlqs2zQzBwTqLPBlKzigcNvN
n6lxfuMAY9nqbz/tTrzY0eHbQGjENXoOy4vQLuOAhVpJW8f+AbHY0RSezd733Bzw
yPlrNWmd9UsFc9Hih2sthJxz1c7a0C6MC9nzR+2PMRFRmkpqqno5xQX6RQJHfK+Y
7vsCHJJWzvsCGRpZSsblVncthWjBfJeWcW0+S3nRyzMDCy/sZEIxcfxKVJzdhRKt
gaEuag5B7dQ8QofgeCbFQ6p5VlTUlM1yeVY0cAFAF6Up1Ycu+rleI868LmrsaLaA
06+0YmJuZ3s+yi1ngcad
=r9Kh
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Members mailing list