[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sun Mar 17 22:40:53 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
> To: "nguyen hong quang" <nguyen.hong.quang at auf.org>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Sunday, March 17, 2013 11:13:23 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> Những công việc đầu tiên cần thiết để Tổ công tác đi vào hoạt động:
> 
> Về tổ chức nhân sự: tôi đề xuất một số thành viên trong VFOSSA gồm:
> - Mr. Lê Trung Nghĩa
> - Nguyễn Thế Hùng
> - Nguyễn Hà Dương
> - Hoàng Minh Thắng
> - Võ Thái Lâm
> Đề nghị các anh confirm sớm.
> 
> Với đề xuất tham gia của anh Nguyễn Vũ Hưng: đồng ý.
> Mọi người vui lòng liên lạc sớm nếu có nguyện vọng tham gia Tổ.

Tất cả các thành viên được đề xuất trên đây đều đã xác nhận tham gia. Vậy
là quá tốt rồi :)

Còn ai muốn tham gia hoặc đề cử người nữa không?

> Về qui trình làm việc, tôi sẽ có đề xuất sau khi ổn định nhân sự của Tổ
> công tác.

Sáng mai tôi sẽ lên một qui trình & lịch trình làm viêc gửi mọi người sớm.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list