[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Mon Mar 18 08:47:52 ICT 2013


----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> To: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
> Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Sunday, March 17, 2013 11:39:31 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> > Sáng mai tôi sẽ lên một qui trình & lịch trình làm viêc gửi mọi người sớm.
> > 
> Tôi cho rằng tổ công tác trước khi tiến hành thẩm định một PM cần được
> sự cam kết hợp tác của đối tác, như của VSI chẳng hạn. Phía Cty cũng cần
> cử người cụ thể có hiểu biết tốt về PM để có thể nhanh chóng đáp ứng các
> yêu cầu và câu hỏi từ phía tổ thẩm định.

Chắc chắn rồi anh ạ. Việc này không thể thực hiện được nếu không có sự ủng
hộ của Nhà thầu (hoặc thậm chí Vụ CNTT). Đến khi đó chắc chỉ có thể đánh
dấu là NOT-PASSED thôi chứ biết làm sao.

> Để cho tổ công tác có thể chủ động triển khai công việc, tôi sẽ không
> trực tiếp tham gia tổ mà xin nhận vai trò giám sát và hòa giải trong
> trường hợp tổ trưởng gặp khó khăn.

Mỗi thành viên VFOSSA (và cộng đồng FOSS nói chung) có thể tham gia hoặc
không, nhưng vẫn có quyền góp ý trực tiếp cho dự án (khi đã chính thức đưa
code và docs available lên Internet). Tuy nhiên, chỉ có những thành viên
chính thức của Tổ công tác mới có quyền vote xác nhận sản phẩm đã PASSED
chưa.

Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
chức bên ngoài nào.

> Tôi cũng xin phép lưu ý tổ trưởng khi soạn qui trình rằng mục tiêu của
> chúng ta không phải là chê bai các nhược điểm còn tồn tại hoặc áp đặt
> quan điểm lên các tác giả của các PM. Chúng ta cần vạch ra cho đối tác
> biết những điểm trong PM của họ còn chưa hợp lý hoặc không đúng với quan
> điểm của PMTDNM mà chúng ta phát hiện được. Mọi phê phán đều phải đi kèm
> bằng chứng, có lý có tình. Chúng ta cũng có khuyên cáo về phương án khắc
> phục các tồn tại này và thảo luận với các tác giả về lộ trình sửa đổi.
> Mục tiêu của chúng ta là xây dựng, quan trọng là làm cho đối tác hiểu và
> chấp thuận góp ý.

Đương nhiên cách làm việc sẽ phải dựa trên các yếu tố chuyên môn, đặt lợi
ích chung của cộng đồng FOSS lên trên hết. Trong các việc Tổ công tác thực
hiện sẽ không bao gồm việc đi "phê phán" (theo cách hiểu của anh Quang) mà
sẽ là những góp ý để dự án phần mềm đó thực sự được mở (theo đúng định
nghĩa của OSI), trong đó có thể bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) những
yêu cầu bắt buộc (theo cách hiểu của anh có lẽ gọi là: áp đặt).

Anyway, vẫn cám ơn anh đã góp ý. Nhưng em nhắc lại một lần nữa:
Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
chức bên ngoài nào.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list