[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Mon Mar 18 20:49:47 ICT 2013


Thân gửi các anh VFOSSA,

DTT xin đề cử bạn Nguyễn Tiến ( 15 năm kinh nghiệm phần mềm tại VN và JP),
đang chủ trì DTT.OpenStack tham dự công việc này nếu được mọi người đồng
thuận.

DTT cũng xin nói rõ mục tiêu là được học hỏi, giao lưu về vấn đề thẩm định
PMNM, đồng thời anh Tiến sẽ đóng góp từ góc nhìn của cộng đồng OpenStack (
Tiến sẽ tham dự OpenStack summit vào 15/4 tới, hi vọng có nhiều cơ hội trao
đổi với cac chuyên gia về vấn đề này), anh Tiến sẽ vận dụng những kinh
nghiệm này để thẩm định nội bộ các sản phẩm DTT tham dự vào PMNM cũng như
sẽ công bố là PMNM. Tuy nhiên, khi tổ thẩm định tham dự thẩm định sản phẩm
của DTT ( nếu có) thì anh Tiến sẽ đứng ngoài để đảm bảo tính khách quan.

Xin giới thiệu vài dòng sơ lược như vậy, nếu cần thêm thông tin gì, mong
các anh cho biết

Trân trọng

Nguyen The Trung
Managing Director

*DTT Technology Group*
Add: Unit 305, Level 3, Ha Thanh Plaza, 102 Thai Thinh Street, Dong Da
District, Ha Noi
Tel: +84-4-62665599
Fax: +84-4-62665539
Web: www.dtt.vn


2013/3/18 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>

>
> ----- Original Message -----
> > From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
> > To: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
> > Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> > Sent: Sunday, March 17, 2013 11:39:31 PM
> > Subject: Re: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> >
> > > Sáng mai tôi sẽ lên một qui trình & lịch trình làm viêc gửi mọi người
> sớm.
> > >
> > Tôi cho rằng tổ công tác trước khi tiến hành thẩm định một PM cần được
> > sự cam kết hợp tác của đối tác, như của VSI chẳng hạn. Phía Cty cũng cần
> > cử người cụ thể có hiểu biết tốt về PM để có thể nhanh chóng đáp ứng các
> > yêu cầu và câu hỏi từ phía tổ thẩm định.
>
> Chắc chắn rồi anh ạ. Việc này không thể thực hiện được nếu không có sự ủng
> hộ của Nhà thầu (hoặc thậm chí Vụ CNTT). Đến khi đó chắc chỉ có thể đánh
> dấu là NOT-PASSED thôi chứ biết làm sao.
>
> > Để cho tổ công tác có thể chủ động triển khai công việc, tôi sẽ không
> > trực tiếp tham gia tổ mà xin nhận vai trò giám sát và hòa giải trong
> > trường hợp tổ trưởng gặp khó khăn.
>
> Mỗi thành viên VFOSSA (và cộng đồng FOSS nói chung) có thể tham gia hoặc
> không, nhưng vẫn có quyền góp ý trực tiếp cho dự án (khi đã chính thức đưa
> code và docs available lên Internet). Tuy nhiên, chỉ có những thành viên
> chính thức của Tổ công tác mới có quyền vote xác nhận sản phẩm đã PASSED
> chưa.
>
> Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
> chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
> chức bên ngoài nào.
>
> > Tôi cũng xin phép lưu ý tổ trưởng khi soạn qui trình rằng mục tiêu của
> > chúng ta không phải là chê bai các nhược điểm còn tồn tại hoặc áp đặt
> > quan điểm lên các tác giả của các PM. Chúng ta cần vạch ra cho đối tác
> > biết những điểm trong PM của họ còn chưa hợp lý hoặc không đúng với quan
> > điểm của PMTDNM mà chúng ta phát hiện được. Mọi phê phán đều phải đi kèm
> > bằng chứng, có lý có tình. Chúng ta cũng có khuyên cáo về phương án khắc
> > phục các tồn tại này và thảo luận với các tác giả về lộ trình sửa đổi.
> > Mục tiêu của chúng ta là xây dựng, quan trọng là làm cho đối tác hiểu và
> > chấp thuận góp ý.
>
> Đương nhiên cách làm việc sẽ phải dựa trên các yếu tố chuyên môn, đặt lợi
> ích chung của cộng đồng FOSS lên trên hết. Trong các việc Tổ công tác thực
> hiện sẽ không bao gồm việc đi "phê phán" (theo cách hiểu của anh Quang) mà
> sẽ là những góp ý để dự án phần mềm đó thực sự được mở (theo đúng định
> nghĩa của OSI), trong đó có thể bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) những
> yêu cầu bắt buộc (theo cách hiểu của anh có lẽ gọi là: áp đặt).
>
> Anyway, vẫn cám ơn anh đã góp ý. Nhưng em nhắc lại một lần nữa:
> Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
> chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
> chức bên ngoài nào.
>
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130318/ca1da1ab/attachment.html 


More information about the Members mailing list