[VFOSSA] TL: Re: Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Nguyen The Trung trung at dtt.vn
Thu Mar 28 10:11:39 ICT 2013


Cam on anh Tuan.
Anh Tien xem nhe.
Trung
Regards
Nguyen The Trung
CEO
DTT group"Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com> đã ghi:
----- Original Message -----
> From: "Trung Nguyen The" <trung at dtt.vn>
> To: "Giang Duong" <giang at dtt.vn>, "Nguyen Tien" <tien.nguyen at dtt.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Thursday, March 28, 2013 9:16:23 AM
> Subject: Re: [VFOSSA]	Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
> 
> Đề nghị các anh có trách nhiệm xác nhận việc anh Tiến tham dự tổ thẩm định.

Cộng đồng FOSS bắt đầu bằng sự tự nguyện nên nếu chưa nhận được thư mong
muốn tham gia một cách tự nguyện từ anh Tiến thì chưa thể làm được gì.

Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta phải bàn đến một điều đơn giản, cơ
bản nhất như thế này trong hoạt động của VFOSSA nói riêng và cộng đồng FOSS
nói chung.

Kind regards,
Tuan
_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130328/919548ed/attachment.html 


More information about the Members mailing list