[VFOSSA] Đóng góp ý tưởng cho MHST 2013

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Sun Mar 31 17:07:09 ICT 2013


Chào các anh chị và các bạn,

Cuộc thi MHST - SV viết PMNM lần thứ năm 2013 đã được chính thức khởi
động (http://vfossa.vn/vi/mhst/2013/). Thông báo, qui chế và hướng dẫn
lập ý tưởng se được đăng trên website của cuộc thi hôm nay hoặc chậm
nhất là ngày mai.

Thay mặt cho BTC và nhân danh Chủ tịch HĐGK của MHST 2013, tôi kêu gọi
Cộng đồng, các doanh nghiệp PMNM trong và ngoài VFOSSA hưởng ứng cuộc
thi. Trước mắt trong tháng tư này, hãy đề xuất ý tưởng thực hiện dự án
PMTDNM để BTC lựa chọn và giới thiệu để các bạn SV đăng ký thực hiện.
Các chuyên gia, các lập trình viên có kinh nghiệm với PMTDNM hãy đăng ký
làm mentor cho các ý tưởng phát triển, cải tiến PMNM được đề xuất. Tôi
xin gửi kèm đây bản Hướng dẫn đề xuất ý tưởng cho MHST 2013.

BTC có dự kiến thực hiện các buổi tuyên truyền, giới thiệu về MHST 2013
đến SV các trường Đại học trong khoảng thời gian tháng 4-5/2013. Đề nghị
các bạn đang học và làm việc tại các trường ĐH hãy giúp chúng tôi liên
hệ và tổ chức các sự kiện này tại cơ sở của mình.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch VFOSSA
Chủ tịch HĐGK MHST 3013
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Huong dan dang ky y tuong.pdf
Type: application/pdf
Size: 69190 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130331/5b0188e6/attachment-0001.pdf 


More information about the Members mailing list