[VFOSSA] Đóng góp ý tưởng cho MHST 2013

Nguyen Hong Quang (home) nguyen.hong.quang at auf.org
Sun Mar 31 20:55:39 ICT 2013


Hi Trúc, Lâm,

On 31/03/2013 18:09, Võ Thái Lâm | Lactien JSC wrote:
> 
> 2013/3/31 Le Kien Truc <afterlastangel at gmail.com
> <mailto:afterlastangel at gmail.com>>
> 
>     Em xin đóng góp ý tưởng về việc tổ chức các lớp hướng dẫn sinh viên
>     sử dụng các công cụ mã nguồn mở để thực hiện lập trình. Việc này sẽ
>     giúp sinh viên được hỗ trợ thêm về kỹ thuật, tránh tình trạng sinh
>     viên tự bơi như các học ở các trường đại học.
> 
> 
> *Cảm ơn Trúc, ý tưởng hay. Nếu em có thể đứng ra tổ chức việc này thì
> anh có thể hỗ trợ địa điểm, giảng viên...*

Anh cũng ủng hộ ý tưởng của Trúc. Hiện nay mới là chuẩn bị ý tưởng cho
MHST, song nếu có các nhóm SV muốn dự thi thì việc chuẩn bị kỹ thuật
trước cho họ là rất hay.

Đề nghị các bạn phổ biến lời kêu gọi của anh đến các Cty phát triển giải
pháp PMNM của Tp HCM nhé. MHST là của cả cộng đồng FOSS, không phải là
chỉ cho các thành viên VFOSSA :-)

Quang
More information about the Members mailing list