[VFOSSA] Đóng góp ý tưởng cho MHST 2013

Võ Thái Lâm | Lactien JSC vothailam at lactien.com
Sun Mar 31 18:09:46 ICT 2013


2013/3/31 Le Kien Truc <afterlastangel at gmail.com>

> Em xin đóng góp ý tưởng về việc tổ chức các lớp hướng dẫn sinh viên sử
> dụng các công cụ mã nguồn mở để thực hiện lập trình. Việc này sẽ giúp sinh
> viên được hỗ trợ thêm về kỹ thuật, tránh tình trạng sinh viên tự bơi như
> các học ở các trường đại học.
>
>
> *Cảm ơn Trúc, ý tưởng hay. Nếu em có thể đứng ra tổ chức việc này thì anh
có thể hỗ trợ địa điểm, giảng viên...*
*Lâm.*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130331/ae0e7d66/attachment.html 


More information about the Members mailing list