[VFOSSA] Góp ý dự thảo thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Mon May 5 11:53:27 ICT 2014


Chào các bạn,

Tôi nhận được thông tin từ Hội Tin học Việt Nam (VAIP) chuyển đề nghị
của Bộ 4T về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư ban hành Danh
mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà
nước.
http://mic.gov.vn/layyknd/Trang/DuthaoThongtubanhanhdanhmucsanpham.aspx

Đây là danh mục PMNM cập nhật cho danh mục mà Bộ 4T đã ban hành trong
thông tư 41 từ mấy năm trước. Một số chuyên gia của VFOSSA (các anh Lê
Trung Nghĩa, Trương Anh Tuấn, Tạ Quang Thái) đã tham gia tổ công tác của
Bộ 4T để hình thành danh sách mới này.

Đề nghị các cá nhân và DN của VFOSSA có quan tâm hãy tham gia đóng góp ý
kiến. Anh Tạ Quang Thái sẽ chịu trách nhiệm tập hợp các ý kiến đóng góp
và gửi cho VAIP và Bộ 4T.

Xin cám ơn.

Quang


More information about the Members mailing list