[VFOSSA] Góp ý dự thảo thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Nguyen Cao Luan luannc at gto-software.com
Mon May 5 14:23:45 ICT 2014


Vâng cám ơn anh Quang

> Best regards,
> 
> Nguyen Cao Luan
> GTO Manager - Business Department 
> Mobile: 0904810179
> ______________________________________
> 482/10/28P No Trang Long Str
> 13 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
> Tel: +84 8 73048179  Fax: +84 8 73049179
> Website: http://www.gto-software.com
>  


> On 05-05-2014, at 11:53, Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> wrote:
> 
> Chào các bạn,
> 
> Tôi nhận được thông tin từ Hội Tin học Việt Nam (VAIP) chuyển đề nghị
> của Bộ 4T về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư ban hành Danh
> mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà
> nước.
> http://mic.gov.vn/layyknd/Trang/DuthaoThongtubanhanhdanhmucsanpham.aspx
> 
> Đây là danh mục PMNM cập nhật cho danh mục mà Bộ 4T đã ban hành trong
> thông tư 41 từ mấy năm trước. Một số chuyên gia của VFOSSA (các anh Lê
> Trung Nghĩa, Trương Anh Tuấn, Tạ Quang Thái) đã tham gia tổ công tác của
> Bộ 4T để hình thành danh sách mới này.
> 
> Đề nghị các cá nhân và DN của VFOSSA có quan tâm hãy tham gia đóng góp ý
> kiến. Anh Tạ Quang Thái sẽ chịu trách nhiệm tập hợp các ý kiến đóng góp
> và gửi cho VAIP và Bộ 4T.
> 
> Xin cám ơn.
> 
> Quang
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140505/d6013048/attachment.html 


More information about the Members mailing list