[VFOSSA] Dùng Asterisk lừa đảo các thuê bao di động

Nguyễn, Thế Hùng thehung at vinades.vn
Wed May 7 20:38:39 ICT 2014


Phần mềm Asterisk được sử dụng để thực hiện 100.000 cuộc nháy máy, tức là
0,8s nháy máy 1 cuộc:
http://m.vnreview.vn/tin-tuc-an-ninh-mang/-/view_content/content/1092580/khoang-100-000-thue-bao-di-dong-bi-cai-phan-mem-gian-diep
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140507/7e66390a/attachment.html 


More information about the Members mailing list