[VFOSSA] Dùng Asterisk lừa đảo các thuê bao di động

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Wed May 7 22:37:58 ICT 2014


Le 07/05/2014 20:38, Nguyễn, Thế Hùng a écrit :
> Phần mềm Asterisk được sử dụng để thực hiện 100.000 cuộc nháy máy, tức
> là 0,8s nháy máy 1 cuộc:
> http://m.vnreview.vn/tin-tuc-an-ninh-mang/-/view_content/content/1092580/khoang-100-000-thue-bao-di-dong-bi-cai-phan-mem-gian-diep
> 
Đọc kỹ thông tin trên bài báo thì có thể rõ ngay Asterik không có lỗi gì
ở đây cả. Nó chỉ đơn thuần là công cụ. Vấn đề là kẻ gian đã dùng nó vào
việc bất lương, cũng giống như biết bao công cụ PMNM khác đã và đang
được tin tặc sử dụng lâu nay.

Điều đáng bàn ở đây là cách giật tít cũng như nội dung tác giả bài báo
đã viết chuyện nọ xọ chuyện kia, dễ đánh lạc hướng người đọc sang ý lo
ngại PMNM. Có thể đây là chủ ý, một chiêu thức FUD (Fear, Uncertainty
and Doubt [1]) cổ điển mà "người anh em" nguồn đóng của chúng ta thường
dùng để hù dọa mọi người.

Vì thế công việc của FOSSer vẫn còn nhiều lắm :-)

Thân ái,
Quang

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Fear,_uncertainty_and_doubtMore information about the Members mailing list