[VFOSSA] Linux và an ninh mạng - Ý kiến của Nguyễn Minh Đức

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Thu May 8 14:54:24 ICT 2014


Chào cả nhà,

Sáng nay tôi nhận được thư dưới đây của bạn Nguyễn Minh Đức, chuyên gia 
an ninh mạng của FPT, thành viên VFOSSA. Đức giải thích rõ hơn về thông 
tin trên bài báo trên ictnews đã gây một số bức xúc trong anh em ta. Xin 
gửi lại để các anh em đã tham gia tranh luận có thêm thông tin.

Btw, tôi đã rủ Đức giao lưu cùng anh em làm security và Đức đã nhận lời. 
Tôi chúa ghét cái câu "lúc nào" nên để cho nóng hổi, ta làm luôn chiều 
nay nhể. Địa điểm đề xuất là Bia hoi HN 38 Trần Duy Hưng cho nó trung độ 
cả làng, 18h.

Ai nhất trí thì giơ tay luôn nhé. 17h sẽ "chốt".

Thân ái,
Quang

-------- Message original --------
Sujet: 	Em Đức - Ban công nghệ FPT chào anh Quang
Date : 	Thu, 8 May 2014 03:49:09 +0000
De : 	Duc Nguyen Minh (FTI HN) <minhduc at fpt.com.vn>
Pour : 	nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn>Hi anh,

Em được biết các anh VFOSSA đang có trao đổi về 1 đề tài liên quan Web 
Defacement ở Việt Nam. Theo em hiểu thì đề tài này cũng có liên quan tới 
em. Vì vậy em gửi mail này với mong muốn được làm rõ những gì mà anh và 
VFOSSA đang băn khoăn.

Trước hết về các con số thống kê, em xin được gửi anh xem bài viết gốc 
em viết trên blog cá nhân của mình: 
http://www.ducasec.com/statistics-of-april-web-defacement-by-chart/

Nếu anh đọc bài em viết thì sẽ thấy, bài viết của em là các con số thông 
kê và biểu đồ. Em cũng nói rõ số liệu lấy từ Zone-H.org, vì vậy anh có 
thể check lại trên đó.

Em xin đính kèm 1 trang thông kê của Zone-H để anh tiện theo dõi, như 
hình dưới đây:

Như vậy, anh có thể thấy rõ trong hình trên danh sách các website bị 
deface (gov.vn, edu.vn, com.vn…), hệ điều hành của máy chủ web (Linux, 
Windows), website đã từng bị deface trước đó hay không, deface trang chủ 
hay không…

Nhiệm vụ của em là thống kê số lượng, phân chia tỉ lệ và dựng biểu đồ 
của tháng 04/2014. Tất cả đều là từ những con số trên.

Về số lượng website bị deface có sử dụng hệ điều hành Linux nhiều hơn 
Windows, giống như các số liệu khác, trong bài viết em cũng không có 
bình luận nào. Tuy nhiên ở mail này em xin đưa ra ý kiến của mình: số 
liệu trên thể hiện số lượng máy chủ web dùng Linux nhiều hơn số máy chủ 
dùng Windows. Nó cũng là một ví dụ để kiểm chứng tỉ lệ máy chủ Linux và 
Windows. Còn nếu dựa vào số lượng này mà nói rằng do hệ điều hành 
Windows an toàn hơn Linux thì rõ ràng là không đúng rồi. Cá nhân em cũng 
chưa thấy có ai hiểu là như vậy.

Về nguyên nhân các website bị deface thì không có trong những thống kê 
này. Để biết chính xác, cần có việc điều tra/rà soát trên từng hệ thống 
bị tấn công.

Trên đây là quan điểm của em về những con số. Hy vọng giúp anh hiểu thêm 
được về sự việc này.

Best,

Nguyen Minh Duc

FPT Technology Innovation Department – FPT Corporation

Mobile: +84 904 966 881

Email: minhduc at fpt.com.vn <mailto:minhduc at fpt.com.vn>

Add: 4th Floor – FPT Building, Duy Tan Street, Cau Giay District, Ha 
Noi, Viet Nam.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140508/6f0fcde7/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 46576 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140508/6f0fcde7/attachment-0001.png 


More information about the Members mailing list