[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sat May 17 09:59:21 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: huynhnh at hapoinfo.vn
> To: "binh vt" <binh.vt at netnam.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>, "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
> Sent: Saturday, May 17, 2014 9:55:39 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> 
> Hi Bình, Haproinfo đăng ký 1 chân nhé,

Cho tên cầi thủ cái :)

> sau nay thi đấu thì Haproinfo đăng ký
> tài trợ một số thứ trong đó có truyền hình trực tiếp trận đấu cho toàn dân
> xem :)

Ngon! :D

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list