[VFOSSA] VFOSSA Football Team

huynhnh at hapoinfo.vn huynhnh at hapoinfo.vn
Sat May 17 10:03:48 ICT 2014


Cầu thủ "đực" chứ không phải "cái"  nhé! 
Cù Việt Nam, 1984 cũng hơi "già" rồi nhỉ :) 

On May 17, 2014 9:59:21 AM GMT+07:00, "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com> wrote:
>
>----- Original Message -----
>> From: huynhnh at hapoinfo.vn
>> To: "binh vt" <binh.vt at netnam.vn>, "VFOSSA Members"
><members at lists.vfossa.vn>, "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
>> Sent: Saturday, May 17, 2014 9:55:39 AM
>> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
>> 
>> Hi Bình, Haproinfo đăng ký 1 chân nhé,
>
>Cho tên cầi thủ cái :)
>
>> sau nay thi đấu thì Haproinfo đăng ký
>> tài trợ một số thứ trong đó có truyền hình trực tiếp trận đấu cho
>toàn dân
>> xem :)
>
>Ngon! :D
>
>Kind regards,
>Tuan
>_______________________________________________
>POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>_______________________________________________
>Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>VFOSSA website: http://vfossa.vn/

---
Gửi từ điện thoại của tôi 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140517/1045541c/attachment.html 


More information about the Members mailing list