[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Sat May 17 10:10:00 ICT 2014


Bầu Hùng lo cả khăn áo ô dù bio lon khăn lạnh chocổ động viên nữa, ha ha...
Vào 17-05-2014 10:04, <huynhnh at hapoinfo.vn> đã viết:

> Cầu thủ "đực" chứ không phải "cái" nhé!
> Cù Việt Nam, 1984 cũng hơi "già" rồi nhỉ :)
>
> On May 17, 2014 9:59:21 AM GMT+07:00, "Truong Anh. Tuan" <
> tuanta at iwayvietnam.com> wrote:
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>>
>>>  From: huynhnh at hapoinfo.vn
>>>  To: "binh vt" <binh.vt at netnam.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>, "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
>>>  Sent: Saturday, May 17, 2014 9:55:39 AM
>>>  Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
>>>
>>>  Hi Bình, Haproinfo đăng ký 1 chân nhé,
>>>
>>
>> Cho tên cầi thủ cái :)
>>
>>  sau nay thi đấu thì Haproinfo đăng ký
>>>  tài trợ một số thứ trong đó có truyền hình trực tiếp trận đấu cho toàn dân
>>>  xem :)
>>>
>>
>> Ngon! :D
>>
>> Kind regards,
>> Tuan
>> ------------------------------
>>
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> ------------------------------
>>
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>>
>>
> ---
> Gửi từ điện thoại của tôi
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140517/2b7fe7e3/attachment.html 


More information about the Members mailing list